Välkommen till Interaktiva Odla, Sveriges mest uppdaterade och omfångsrika odlingsguide. Nu i mobilanpassat format. Lantmännens odlingsstrategier innehåller odlingskompetens i framkant och är testade i fält under verkliga förhållanden.

Odlingsstrategier

Växtskydd

Våra växtskyddsrekommendationer ersätter inte texten på förpackningens etikett. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Precisionsodling

Välkommen till Odla

Peter AnnasVälkommen till ett nytt år med Odla! Här har vi samlat tydliga odlings­ strategier per gröda som kan vara till nytta inför ditt kommande odlingsår. Med ett utmanande höstbruk bakom oss blickar vi nu framåt och vet att många beslut ska fattas som påverkar både täckningsbidrag och lönsamhet. Min förhoppning är att Interaktiva Odla ska vara ett stöd och ge dig goda råd under hela året.

Interaktiva Odla är ett uppslagsverk med tydliga växtodlings­ och gödselstrategier. Du kommer att få nytta av Odla oavsett om du sitter i traktorn, diskuterar med kollegor eller vill kolla upp användningen av ett preparat. Behöver du diskutera strategival med någon så är din säljare ett bra bollplank och inte längre bort än ett telefonsamtal.

Peter Annas
Utsädeschef, Lantmännen Lantbruk

Produktion av Odla

Redaktion
Erik Pettersson (Huvudredaktör)
Camilla Persson
Erik Bertholtz
Niclas Sjöholm
Camilla Calmsund, webredaktör, camilla.calmsund@lantmannen.com

Bilder
Mårten Svensson
Camilla Persson
Öyvind Lund
Caroline Mattsson
Jonas Engström m.fl

Copyright
Innehåll får mångfaldigas med Lantmännen Lantbruks medgivande.
Har du frågor så kontakta gärna din säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222, www.lantmannenlantbruk.se. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.